vetranie

REKUPERÁCIA VZDUCHU A VETRANIE

Vetrajte vašu domácnosť efektívne pomocou automatickej rekuperácie vzduchu.

Rekuperácia vzduchu a vetranie

Systémy rozvodov vzduchu od našej spoločnosti zaisťujú komfortné vetranie obytných priestorov s rekuperáciou tepla v novostavbách i renovovaných rodinných a bytových domoch.

S nami ponúkanými zariadeniami dokážeme zabezpečiť spätné získavanie tepelnej energie zo vzduchu v interiéri a následne ho použiť na prehriatie privádzaného vzduchu. S použitím špeciálneho výmenníka vieme zabezpečiť aj veľmi dôležité spätné získavanie vlhkosti zo vzduchu v interiéri obdobne ako pri teple ho použiť do privádzaného vzduchu. Takto sa dokážeme vyhnúť nadmerne suchému vzduchu v dome počas vykurovacej sezóny.

Výhody rekuperácie vzduchu a vetrania:

Nami ponúkaný centrálny vetrací systém zaisťuje pravidelnú výmenu vydýchaného vzduchu za čerstvý vonkajší vzduch navyše so spätným získaním tepla aj vlhkosti. V našej ponuke máme tiež technológie zabezpečujúce vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a vetranie so spätným získavaním  tepla z odvetrávaného vzduchu, a to všetko v jednom zariadení.

Zdravší život a zdravšie prostredie pre celú rodinu

Čerstvý vzduch podporuje psychickú pohodu, dobrý spánok, schopnosť koncentracie a v neposlednom rade zvyšuje výkonnosť. Permanentne čerstvý vzduch v miestnosti bez prievanu zabraňuje riziku prechladnutia a prospieva celkovému zdraviu. Vďaka použitiu jemných filtrov, ktoré zachytávajú prach a rastlinný peľ, si môžu doma oddýchnuť aj alergici. Systém týmto zamedzuje prenikaniu vonkajších nečistôt a peľu do miestností. Entalpický výmenník so spätným získavaním vlhkosti zabraňuje vysúšaniu vzduchu v dome, čo oceníte hlavne v zimných mesiacoch.

Úspora na vykurovaní a chladení

Pri neustále rastúcich nákladoch na energie je možné výrazne ušetriť na prevádzkových nákladoch vykurovania 30 % – 50 % práve pomocou spätného získavania energie (tepla) zo vzduchu odsávaného rekuperačnou jednotkou. Navyše pri optimálnom navrhnutí a využití obnoviteľných zdrojov energie môžu byť prevádzkové náklady nižšie až o 75 % v porovnaní s neekonomickým elektrickým, prípadne plynovým vykurovaním.

Komfortný a vždy vyvetraný čistý vzduch v domácnosti

Do obytného priestoru je pravidelne privádzaný čerstvý čistý vzduch a zároveň je automaticky odvádzaný znečistený vlhký vzduch, kuchynské pachy a pachy z toalety a iných miestností. Ovládanie zariadení je pritom veľmi jednoduché, takže si môžete užívať vnútornú klímu. Nami ponúkané zariadenia dokonca majú možnosť predhrievania privádzaného vzduchu v zime a ochladzovania v lete. Štandardom je dnes možné kontrolovať zloženie CO2 v želaných miestnostiach a možnosti nastavenia rôznych režimov prevádzky (týždenný režim, party režim, nárazové vetranie …).

Zamedzenie tvorby plesní v rohoch miestností

Pre ľudí, ktorí investujú do vetrania s rekuperáciou vzduchu sa investícia oplatí. Redukciou zvýšenej vlhkosti vzduchu sa zamedzuje tvorba plesní na stenách, ktoré vznikajú pri nedostatočnom vetraní. Naše vetracie systémy tak výrazne prispievajú k zvýšeniu a zachovaniu hodnoty vašej nehnuteľnosti. Pomocou moderného a kvalitného vetrania s rekuperáciou vzduchu už dnes môže Váš dom spĺňať stavebné štandardy budúcnosti

RIEŠENIE VETRANIA PRE ALERGIKOV

Výmenníky tepla v rekuperačných jednotkách

Nami ponúkané rekuperačné jednotky sú štandardne vybavené krížovými protiprúdovými výmenníkmi tepla. Prenos tepla je vedený cez tenké dosky, pričom v našich zariadeniach je zabezpečené, aby za žiadnych okolností nedochádzalo k cirkulácii alebo k premiešaniu vzduchu privádzaného s odvádzaným. Tieto výmenníky zabezpečujú rovnomernú výmenu odvádzaného znečisteného a privádzaného čerstvého vzduchu s účinnosťou spätného získania tepla až 95 %.

Väčšina nami ponúkaných vetracích jednotiek je vybavená 100 % letným obtokom (bypass). Tento obtok zabezpečí, aby sa odvádzaný vzduch viedol okolo výmenníka tepla. Tým sa zamedzí, aby sa privádzaný chladnejší vzduch v letných mesiacoch v nočných hodinách ohrieval teplým odvádzaným vzduchom.

Entalpické výmenníky (spätne získavajúce nielen teplo, ale aj vlhkosť)

V zimnom období počas vykurovania dochádza k poklesu vonkajšej a následne aj vnútornej vlhkosti vzduchu pod úroveň 20 %. Náchylnejší ľudia mávajú z tohto dôvodu podráždenú sliznicu, prípadne alergici a astmatici dýchacie ťažkosti. Pre dosiahnutie komfortnej vlhkosti je nutné vnútorný vzduch v zime zvlhčovať. Tento jav dokážu odstrániť tiež rekuperačné jednotky vybavené entalpickým výmenníkom.

Entalpický výmenník v porovnaní s výmenníkom tepla dokáže odobrať z odvádzaného vzduchu do privádzaného čerstvého vzduchu nielen teplo, ale tiež vysoký podiel (až 60-70 %) vlhkosti. Pre dosiahnutie optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu preto nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenia. Entalpické výmenníky sú jednoducho čistiteľné ponorením do vody. Špeciálna antibakteriálna vrstva zabraňuje možnosti prestupu pachov, mikróbov a škodlivín.

entalpicke vymenniky tepla

Máte záujem o riešenie na mieru ?

Radi vám zodpovieme všetky otázky. Dohodneme si
termín obhliadky, prípadne vám vypracujeme cenovú kalkuláciu na mieru.