vykurovanie

PLYNOVÉ KOTOLNE

Vykurujte efektívne s moderným systémom plynových kotolní

Plynové kotly

Neustále inovačne napredujúce plynové kondenzačné kotly sú naďalej veľmi obľúbené tak pri rekonštrukciách ako aj pri novostavbách rodinných a bytových domov. Zvyšovaním ich energetickej efektívnosti počas spaľovania zemného plynu, monitorovaním kvality zemného plynu a využitím energie zo spalín unikajúcich z procesu horenia ich vychladením na tak nízku hodnotu, že sa skvapalnia (skondenzujú), vedia plynové kondenzačné kotly dosiahnuť nemalé finančné úspory v porovnaní so starými plynovými kotlami.

Ak sa s nami skontaktujete, spoločne vyriešime vaše potreby vykurovania s prihliadnutím na Váš rozpočet.

V súčasnosti je pri novostavbách stále veľký záujem o tento spôsob vykurovania plynovými kondenzačnými kotlami. Na dosiahnutie príslušnej energetickej triedy A1 je vhodné plynové kotly doplniť o obnoviteľný systém energie. Napríklad doplnením systému vykurovania o slnečné kolektory je možné ušetriť nielen na výrobe teplej úžitkovej vody, ale pri správne navrhnutom systéme aj na samotnom vykurovaní. V prípade záujmu domácnosti o riadené vetranie rodinného domu, vykurovací systém doplníme o rekuperáciu vzduchu, ktorá zabezpečí nielen automatické a pravidelné vetranie celého rodinného domu počas celého roka, ale aj výraznú úsporu energií vynaložených na vykurovanie a chladenie rodinného domu.

solarny system
Plynový kondenzačný kotol v kombinácii so slnečnými kolektormi na ohrev teplej vody a podporu vykurovania.
Plynový kondenzačný kotol v kombinácii s rekuperáciou vzduchu zabezpečujúcej vetranie počas celého roka.

Ako príklad vhodnej výmeny starej plynovej kotolne za novú s kondenzačným plynovým kotlom uvedieme rodinný dom, rok výstavby 1984, nezateplený, s vykurovanou plochou 320 m2, vykurovaný radiátorovým vykurovaním. V polovici vykurovacej sezóny v roku 2015 došlo k výmene 20 ročného plynového kotla a plynového ohrievača vody za nový plynový kondenzačný kotol s výkonom 24 kW, so zásobníkom vody. Okrem výmeny zdroja vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody sa vykonala termostatizácia, vyregulovanie radiátorového vykurovania a prehodnotenie dodávateľa plynu. Celková investícia do rekonštrukcie bola vo výške 2 480 EUR. V nižšie uvedenej tabuľke a v grafe je vidieť reálnu úsporu vo vykurovaní z faktúr dodávateľa plynu, ktorá v tomto prípade vychádza až na 574 EUR ročne. Investícia sa vráti už v roku 2019, čo predstavuje návratnosť 5 rokov. Dôležité je v tomto prípade uviesť aj fakt, že od roku 2016 žije 6 osôb v domácnosti, pričom v rokoch 2014 a 2015 v tu bývali len 2 osoby. Aj napriek výrazne vyššej spotrebe teplej úžitkovej vody a potrebe vykurovať na vyššiu teplotu, nakoľko sa do domácnosti nasťahovali malé deti, sa rekonštrukciou dosiahli úspory na spotrebách v EUR/rok až o 24 %. Podľa nášho názoru ide o veľmi významnú úsporu na úrovni takmer 1/4 celkových ročných výdavkov, ktorá rodinný rozpočet určite prijemne potešila. Dokonca v prípade, ak by sa počet osôb v domácnosti nezmenil, úspory mohli byť ešte výraznejšie.

úspora kondenzacnym plynovym kotlom
kondeznačné kotly
Plynová kotolňa realizovaná v rodinnom dome v roku 2015
Rodinný dom, rok výstavby 1984, nezateplený, vykurovaná plocha 320 m2, radiátorové vykurovanie

Podobne je možné vyriešiť úsporu vo vykurovaní aj v bytových domoch. Vyregulovaním hydraulického systému, termostatizáciou vykurovacích telies, a hlavne výmenou starého neefektívneho zdroja tepla je možné znížiť prevádzkové náklady až o 75 %.

Stará kotolňa Viessmann v bytovom dome uvedená do prevádzky v roku 1998
Nová kotolňa Viessmann v bytovom dome s plynovými kondedenzačnými kotlami Vitodens 200W - 2x49kW uvedená do prevádzky v roku 2018
Termostatizácia a vyregulovanie radiátorového vykurovania

Máte záujem o niektoré z riešení?

Radi vám zodpovieme všetky otázky. Dohodneme si
termín obhliadky, prípadne vám vypracujeme cenovú kalkuláciu na mieru.