Projekt

Viladomy Jurská

Názov projektu:

Viladomy Jurská

Meno klienta:

Workhaus

Stránka projektu / klienta:

https://www.jurska.sk/

V Bratislave v Novom Meste na úpätí vinohradov na Jurskej Ulici vzniká aj našim pričinením zaujímavý projekt Viladomy Jurská so šiestimi rodinnými domami a osemnástimi bytovými jednotkami.

Poloha tejto lokality s bezprostrednou blízkosťou od prírody Malých Karpát, s výhľadom na Kamzík a zároveň perfektná dostupnosť do centra je ideálna pre bývanie rodín s deťmi, alebo aktívnych ľudí.

Pohľad z Viladomov Jurská v bezprostrednej blízkosti od prírody a perfektnou dostupnosťou do centra Bratislavy.

Požiadavky nášho klienta a zadanie

Klient nás pri tomto projekte oslovil už v štádiu projekcie s požiadavkou, aby sme vyhodnotili celkový projekt z technického, finančného ekonomického a ekologického hľadiska v profesiách vykurovanie, chladenie a vetranie. Nakoľko sa jedná o ponuku prémiových viladomov s nadštandardnými materiálmi, má záujem klient v daných viladomoch ponúknuť budúcim vlastníkom bytov aj nadštandardné technológie pre zabezpečenie vykurovania, ohrevu teplej vody, stropného chladenia a vetrania s rekuperáciou vzduchu.

Viladomy Jurská sa ponúkajú s nadštandardnými materiálmi a technológiami pre zabezpečenie vykurovania, ohrevu teplej vody, chladenia a vetrania

Čo sme nášmu klientovi navrhli?

Po kompletnom naštudovaní daného projektu Viladomy Jurská, ktoré sú naprojektované zo železobetónovej stavebnej konštrukcie, a jeho analýze, sme navrhli stropné chladenie systémom BKT.

Naša realizácia stropného chladenia umiestneného v železobetóne – systém BKT v projekte Viladomy JURSKÁ

Stropné chladenie tu je priamo zaliate do železobetónovej stropnej konštrukcie. Jeho výhodou je vysoká miera akumulácie chladu. Tento spôsob stropného chladenia je finančne najmenej náročný a pravdepodobne hlavne preto najrozšírenejší spôsob stropného chladenia pri novostavbách. Veľkou výhodou z ekonomického aj technického hľadiska je, že tento spôsob chladenia je možné využiť na plnohodnotné vykurovanie.

Naša realizácia stropného chladenia umiestneného v železobetóne – systém BKT  a potrubie pre rekuperáciu vzduchu tiež v železobetóne v projekte Viladomy JURSKÁ

Pre rekuperáciu vzduchu a vetranie bolo potrebné vyriešiť otázku vedenia vzduchotechnického potrubia pre dané byty. Pôvodné trasovanie potrubia nad sádrokartónovými podhľadmi sme klientovi odporučili zmeniť a viesť ho tiež v železobetónovej stropnej doske nad stropným chladením. Vďaka tomuto riešeniu sa nemuseli realizovať sadrokartónové podhľady, čo by malo veľký vplyv na finančnú náročnosť stavby aj na cenu systému stropného chladenia.

Systém vykurovania v predmetných domoch je možný stropným vykurovaním alebo podlahovým teplovodným vykurovaním. Ako zdroj vykurovania slúži pre každý byt samostatné tepelné čerpadlo vzduch-voda. Umiestnenie vonkajších jednotiek je plánované na zelených strechách viladomov. Tepelné čerpadlá sú vybavené zásobníkom na teplú vodu a akumulačného zásobníka.

Realizácia Viladomov

Všetky naše návrhy zmien projektu sme predložili klientovi, klient ich prijal pozitívne a zmeny sa dali zapracovať do realizačnej projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že zmeny mali vplyv najmä na statiku, bolo nevyhnutné, aby sa k návrhu vyjadril statik. Po sfinalizovaní projektovej dokumentácie sme zabezpečili dodávku a montáž systému stropného chladenia v železobetónových stropných doskách aj rozvody rekuperácie vzduchu priamo
na stavbe Viladomy Jurská.

Naša realizácia stropného chladenia umiestneného v železobetóne – systém BKT  v projekte Viladomy JURSKÁ

Autor článku:
Ing. Tibor Klúčik
Autorizovaný inžinier pre technologické a energetické vybavenie stavieb
+421 948 211 355
Tibor Klúčik