Prečo by ste sa mali
rozhodnúť pre nás?

Naše referencie, certifikáty, skúsenosti a garancie

Dávame dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. Sme hrdí na to, že Vám môžeme poskytnúť špičkové produkty s vysokým štandardom, podložené našimi zárukami a certifikátmi. Tieto certifikáty, vrátane tých od renomovaných partnerov sú pre nás potvrdením našej odbornosti a kvality.

Výhody

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre nás?

Pracujeme len s overenými a spoľahlivými partnermi. Naše riešenia pomáhajú domácnostiam
po celom Slovensku. Orientujeme sa na efektívne systémy so zreteľom na úsporu vašich mesačných nákladov.

Poistenie projektu, spoľahlivosť a dôvera

Na všetky naše práce zapísané v obchodnom registri máme Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s poistnou sumou do 500.000€.

Navrhneme a zrealizujeme kompletné systémové riešenie pre Vašu stavbu podľa Vašich požiadaviek a zároveň poradíme ako Vašu požiadavku ešte viac vylepšiť a zefektívniť.

Pod jednou strechou zastrešujeme profesie, ktoré  sú nutné a potrebné a zároveň zvyšujú samostatný štandard Vášho domu (Vykurovanie, Chladenie, Vetranie ,Fotovoltaika).

Pracujeme s kvalitnými, osvedčenými a certifikovanými značkami výrobkov, ktorými Vám zaručíme kompletné riešenie na kľúč.

Naše služby využívajú aj renomovaný architekti  (ocenený CE.ZA.AR a Cena Dušana Jurkoviča), na realizáciu aj svojich rodinných domov a stavieb ich klientov.

Plníme si naše termíny realizácie a záväzky načas v dohodnutom termíne, pričom zabezpečíme kompletnú dokumentáciu súvisiacu s vykonaním diela, dokončením stavby a odovzdaním dokumentov potrebných ku kolaudácii.

Naše certifikáty

Dávame dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. Sme hrdí na to, že Vám môžeme poskytnúť špičkové produkty s vysokým štandardom, podložené našimi zárukami a certifikátmi. Tieto certifikáty, vrátane tých od renomovaných partnerov ako Viessmann a Rehau, sú pre nás potvrdením našej odbornosti a kvality.

ISO 9001 Kvalita

Kvalitou produktu a služieb dosahujeme spokojnosť zákazníka a  dobré meno spoločnosti. Za kľúčové považujeme korektný prístup k obchodným partnerom, odbornosť nášho tímu či profesionalitu dodávateľov.

ISO 14001 Environment

Presadzujeme zodpovednosť každého jednotlivca za eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, informačnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku zamestnanca, v organizácii zákazníka či v mieste realizácie zákazky. Aktívne komunikujeme oblasť bezpečnosti práce v internom prostredí.

ISO 45001 BOZP

Zvyšujeme povedomie obchodných partnerov a  spolupracovníkov o zavedených systémoch manažérstva. Vyžadujeme aktívny prístup k  prevencii vzniku nezhôd, zranení, poškodenia zdravia a znečistenia životného prostredia. Od dodávateľov vyžadujeme zodpovedné správanie s ohľadom na ochranu informácií, s ktorými prichádzajú do styku počas plnenia dohodnutých požiadaviek.

ISO 27001 Informačná bezpečnosť

Bezpečnosť informácií dosahujeme realizáciou primeraných opatrení za účelom ochrany aktív /informácií/ spoločnosti. Uplatňujeme inovatívne technológie v oblasti informačných a komunikačných technológií. Aktívne komunikujeme so zainteresovanými stranami o ochrane informácií.

Zelená domácnostiam

Ako a prečo sme opráveným zhotoviteľom v projekte?

Môžete si cez nás uplatniť dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Sme oprávneným zhotoviteľom  v projekte zelenadomacnostiam.sk kde môžete získať na Váš  rodinný dom finnačné prostriedky na inštaláciu fotovoltickej elektrárene, slnečný kolektor, a tepelné čerpadlo na celom území SR.

Základné kritériá pre poskytovanie podpory rodinným domom využívajúcim obnoviteľné zdroje energie sú následovné:

Podporované inštalácie:

  • Fotovoltické panely
  • Veterné turbíny
  • Slnečné kolektory
  • Kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet (NOVÉ)
  • Tepelné čerpadlá

Oprávnení žiadatelia:

  • Fyzická osoba vlastniaca rodinný dom
  • Fyzické osoby bezpodieloví vlastníci rodinného domu
  • Fyzické osoby podieloví vlastníci s právom rozhodovania o hospodárení vo väčšine ich podielu

Podmienky nehnutelnosti:

  • Musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo iná budova, v ktorej žiadateľ má trvalý pobyt (NOVÉ).

Máte ešte otázky?

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Máte možnosť si vybrať spôsob kontaktu, ktorý vám najviac vyhovuje.

Napíšte nám a radi vám odpovieme na vaše otázky.

info@modernekurenie.sk

Preferujete telefonát? Zavolajte nám na tel. číslo:

+421 908 992 342

Ste rozhodnutý pre túto službu?
Dohodnite si stretnutie s nami.