Fotovoltika
pre domácnosti
a malé podniky

Slnko faktúry neposiela.

Najmodernejšie fotovoltické panely poskytujú možnosť výnosne premeniť slnečnú energiu na elektrickú energiu. Elektrická energia vyrobená vlastným zariadením sa dá využiť hlavne pre vlastnú spotrebu domácnosti.

Zelenou energiou zo slnka je možné vyrobiť prevažné množstvo energie, ktoré potrebuje bežná slovenská domácnosť na vykurovanie, chladenie, umývanie, ale aj ostatné činnosti ako pranie, varenie a umývanie počas celého roka.

Vlastná „elektráreň“

Nie je vôbec výnimkou, že je možné v zimných mesiacoch za slnečného dňa pokryť potreby domácnosti z vlastne vyrobenej zelenej elektrickej energie. Elektrickú energiu vyrobenú fotovoltickou elektrárňou zo slnka je možné využiť priamo vlastnou spotrebou, alebo je možné využiť vlastné batériové úložisko, alebo úložisko distribučnej siete.

Tepelné čerpadlá a fotovoltika

Inštaláciou tepelného čerpadla na vykurovanie a ohrev vody, prípadne aj jeho využitím na chladenie v letných mesiacoch a inštalovaním fotovoltickej elektrárne sa dosiahne najväčších energetických úspor spomedzi všetkých dostupných zariadení na trhu. Pri tomto riešení je veľmi podstatné zvoliť zariadenia, ktoré optimalizujú svoju spotrebu tiež na základe výroby elektrickej energie z fotovoltického systému. Možnosti tejto koordinácie výroby a vlastnej spotreby sa vyvíjajú míľovými krokmi a sme radi že vám ich vieme ponúknuť v našich produktoch.

Umiestnenie na šikmú alebo rovnú strechu domu

Neoddeliteľnou súčasťou moderného vykurovania a chladenia je efektívne využitie inak nevyužitých plôch stavieb na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Na výrobu elektrickej energie zo slnka sa využívajú fotovoltické panely, ktoré sa inštalujú prevažne na streche stavby.

Či je daná strecha vhodná na inštaláciu fotovoltickej elektrárne posudzujeme pri každom zákazníkovi individuálne.

Pripojenie fotovoltickej elektrárne do distribučnej siete

Proces vyriešenia pripojenia vašej fotovoltickej elektrárne vrátane administratívnych krokov pre vás zabezpečíme. Súčasťou našej dodávky je kompletný návrh technického riešenia pre bezpečnú a trvalú prevádzku fotovoltického systému.

Čo potrebujeme pre návrh riešenia?

  • Aká je požadovaná veľkosť fotovoltickej elekrárne? Prípadne aké sú ročné (odhadované – ak sa jedna o novostavbu) spotreby el. energie?

  • Aký máte typ vykurovania?

  • Aká je presná adresu inštalácie fotovoltickej elektrárne?

  • Uvažuje sa v blízkej budúcnosti s vyššou spotrebou elektrickej energie? Akou? (Napríklad kúpa elektromobilu, bazéna, jakuzzy, inštalácia klimatizácie, výmena plynového kotla za tepelné čerpadlo…)

  • Máte k dispozícii pôdorys strechy? Pomôže nám to k návrhu.

Máte ešte otázky?

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Máte možnosť si vybrať spôsob kontaktu, ktorý vám najviac vyhovuje.

Napíšte nám a radi vám odpovieme na vaše otázky.

info@modernekurenie.sk

Preferujete telefonát? Zavolajte nám na tel. číslo:

+421 908 992 342

Ste rozhodnutý pre túto službu?
Dohodnite si stretnutie s nami.