Tepelné
čerpadlá

Prečo práve tepelné čerpadlá?

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré odoberajú energiu pre vykurovanie z prírody a  spotrebujú pri tom minimálne množstvo elektrickej energie.

Potreby stavby posudzujeme individuálne

Ponúkame rôzne riešenia vykurovania/chladenia tepelnými čerpadlami pre menšie i väčšie rodinné domy a bytové domy. Preferujeme pri tom kvalitné zariadenia výrobcov:

Viessmann, Stiebel Eltron, Vaillant, Buderus, Wolf, Nibe, IVT, Toshiba, Samsung, Daikin.

Tepelnými čerpadlami vieme využiť energiu z prírody, ktorá je uložená:

  • v zemi v priľahlom pozemku (odoberanie energie z pozemku v okolí stavby);
  • v zemi v hlbinných vrtoch (vŕtanie energetických sond do hĺbky 100m);
  • v podzemnej vode (využitie studničnej vody), alebo aj v odpadovej vode (využitie napr. pri termálnych kúpaliskách a v priemyselnej výrobe);
  • vo vonkajšom vzduchu (energia sa dá získať až do vonkajšej teploty -20°C);
  • v odpadovom vzduchu (využitie pri pasívnych rodinných domoch);

Typy tepelný čerpadiel

Využitie energie z vonkajšieho vzduchu vzduch-voda

Využitie energie z vonkajšieho vzduchu vzduch-voda

Použitie tepelných čerpadiel vzduch-voda je nenáročné, majú rokmi overenú celoročnú prevádzku a preukázateľne zabezpečujú zníženie nákladov na vykurovanie, chladenie. Vyznačujú sa preto veľkej obľube a sú najžiadanejším riešením úsporného vykurovania tepelnými čerpadlami na trhu.

Okrem toho ich jednoduchý dizajn nepôsobí ako rušivý prvok v interiéri. Ovládanie je jednoduché, prostredníctvom menu a programovateľných nastavení, ktoré bez problémov zvládne aj bežný užívateľ.

Údržba je taktiež nenáročná, bez potreby akýchkoľvek zásahov zo strany zákazníka. Odporúča sa len raz ročne revízna prehliadka technika, ktorý skontroluje či všetky súčasti zariadenia fungujú správne.

Využitie energie zo zeme zem-voda

Využitie energie zo zeme zem-voda

V okolí stavby je veľké množstvo energie, ktoré tepelné čerpadlo dokáže odobrať, zvýšiť jej teplotnú úroveň a dodať ju do vykurovania, ohrievať ňou teplú vodu, vykurovať bazén, alebo iným spôsobom ju využiť.

Energiu zo zeme je možné odobrať napríklad z priľahlého pozemku. Realizácia prebieha tak, že do hĺbky 0,8m až 1,2m uložíme potrubie zemného kolektora. Pre jeho použitie je potrebná dostatočne veľká plocha pozemku. Potrebná plocha pozemku by mala byť približne 2,5 – 3 x  väčšia ako vykurovaná plocha domu, ktorý by ste mali záujem vykurovať. Systém tepelného čerpadla s plošným zemným kolektorom má výhodu vysokej účinnosti, bezhlučnej prevádzky, bezúdržbovej funkčnosti a veľmi úspornej prevádzky počas celej životnosti zariadenia.

V prípade, že okolo domu nie je dostatočne veľký pozemok, vieme využiť energiu aj z nižších vrstiev zeme použitím hlbinných vrtov pre tepelné čerpadlá. Výhodou sú tu naviac malé nároky na priestor, nakoľko hlbinné vrty je možné umiestniť na priľahlý pozemok, ale aj priamo pod základy domu, prípadne parkovisko.  Taktiež veľkým benefitom je možnosť chladenia rodinného domu počas letných mesiacov takmer zadarmo.

Zaistíme vám správny návrh a projekty pre súčasné legislatívne požiadavky, a to kompletne na kľúč vrátane realizácie všetkých potrebných prác. Používame pri tom materiály  najvyššej kvality v rámci svetového trhu, ktoré prežijú samotný dom.

Využitie energie z vody voda-voda

Využitie energie z vody voda-voda

V lokalitách Slovenska, kde je dostatočné množstvo podzemnej vody, vieme využiť energiu priamo zo studní pre potreby vykurovania, a tiež chladenia tepelnými čerpadlami voda-voda.

Využitie takejto technológie je vhodné v oblasti Podunajskej nížiny, kde prevládajú v zemskom podlaží štrky, a tiež v blízkosti väčších vodných tokov na Považí a Pohroní. Je dôležité uviesť, že poloha domu by mala byť mimo ochranných vodných pásiem (napr. Žitný ostrov). V okolí vykurovaného domu je nutné mať minimálne dve studne. Prvú pre potreby čerpania a druhú pre vsakovanie vyčerpanej vody, ktorej tepelné čerpadlo odobralo časť energie a ochladilo ju o 1 – 2 °C.

Veľmi dôležité je tiež chemické zloženie podzemnej vody, kde by nemali byť vysoké hodnoty prvkov mangán(Mn), horčík (Mg), vápnik (Ca), a železo (Fe).

Ponúkame vám kompletné poradenstvo s návrhom najvhodnejšieho zdroja pre vykurovanie vášho domu, taktiež s hydrogeologickým posudkom a rozborom vhodnosti takéhoto spôsobu vykurovania pre vašu lokalitu.

Máme množstvo inštalácii vo viacerých oblastiach Slovenska, preto dostávame po čase spätnú väzbu od zákazníkov.

Využitie energie z vnútorného vzduchu alebo z odpadového vzduchu

Využitie energie z vnútorného vzduchu alebo z odpadového vzduchu

Pri modernej pasívnej výstavbe rodinných domov môžu byť tepelné straty rodinného domu natoľko nízke, že na vykúrenie môže postačiť energia obsiahnutá v odpadovom vzduchu z vetrania. Pasívne domy sa vo všeobecnosti odporúčajú realizovať s núteným vetraním. Energiu obsiahnutú v odvádzanom vzduchu dokáže tepelné čerpadlo zvýšiť na vyššiu teplotnú úroveň a dodať späť do domu.

V ponuke máme k dispozícii tepelné čerpadlá vzduch-voda na odpadový vzduch, ktoré zabezpečujú vetranie, ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie rodinného domu z odpadového vzduchu.

Vhodná inštalácia týchto zariadení je spravidla pri pasívnych domoch s tepelnou stratou do 4kW.

Máte ešte otázky?

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Máte možnosť si vybrať spôsob kontaktu, ktorý vám najviac vyhovuje.

Napíšte nám a radi vám odpovieme na vaše otázky.

info@modernekurenie.sk

Preferujete telefonát? Zavolajte nám na tel. číslo:

+421 908 992 342

Ste rozhodnutý pre túto službu?
Dohodnite si stretnutie s nami.