Riešenie a vetranie
pre alergikov

Výmenníky tepla v rekuperačných jednotkách

Nami ponúkané rekuperačné jednotky sú štandardne vybavené krížovými protiprúdovými výmenníkmi tepla. Prenos tepla je vedený cez tenké dosky, pričom v našich zariadeniach je zabezpečené, aby za žiadnych okolností nedochádzalo k cirkulácii alebo k premiešaniu vzduchu privádzaného s odvádzaným. Tieto výmenníky zabezpečujú rovnomernú výmenu odvádzaného znečisteného a privádzaného čerstvého vzduchu s účinnosťou spätného získania tepla až 95 %.

Naše riešenie

Väčšina nami ponúkaných vetracích jednotiek je vybavená 100 % letným obtokom (bypass). Tento obtok zabezpečí, aby sa odvádzaný vzduch viedol okolo výmenníka tepla. Tým sa zamedzí, aby sa privádzaný chladnejší vzduch v letných mesiacoch v nočných hodinách ohrieval teplým odvádzaným vzduchom.

Entalpické výmenníky

V zimnom období počas vykurovania dochádza k poklesu vonkajšej a následne aj vnútornej vlhkosti vzduchu pod úroveň 20 %. Náchylnejší ľudia mávajú z tohto dôvodu podráždenú sliznicu, prípadne alergici a astmatici dýchacie ťažkosti. Pre dosiahnutie komfortnej vlhkosti je nutné vnútorný vzduch v zime zvlhčovať. Tento jav dokážu odstrániť tiež rekuperačné jednotky vybavené entalpickým výmenníkom.

Entalpický výmenník v porovnaní s výmenníkom tepla dokáže odobrať z odvádzaného vzduchu do privádzaného čerstvého vzduchu nielen teplo, ale tiež vysoký podiel (až 60-70 %) vlhkosti. Pre dosiahnutie optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu, preto nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenia. Entalpické výmenníky sú jednoducho čistiteľné ponorením do vody. Špeciálna antibakteriálna vrstva zabraňuje možnosti prestupu pachov, mikróbov a škodlivín.

Máte ešte otázky?

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Máte možnosť si vybrať spôsob kontaktu, ktorý vám najviac vyhovuje.

Napíšte nám a radi vám odpovieme na vaše otázky.

info@modernekurenie.sk

Preferujete telefonát? Zavolajte nám na tel. číslo:

+421 908 992 342

Ste rozhodnutý pre túto službu?
Dohodnite si stretnutie s nami.