Objavte typy tepelných čerpadiel a vyberte si to správne riešenie pre vás.

 

Využitie energie zo zeme, tepelnými čerpadlami zem-voda

 V okolí stavby je veľké množstvo energie, ktoré tepelné čerpadlo dokáže odobrať, zvýšiť jej teplotnú úroveň a dodať ju do vykurovania, ohrievať ňou teplú vodu, vykurovať bazén, alebo nejako inak využiť túto energiu.

Energiu zo zeme je možné odobrať napríklad z priľahlého pozemku. Realizácia prebieha tak, že do hĺbky 0,8m až 1,2m uložíme potrubie zemného kolektora. Pre jeho použitie je potrebná dostatočne veľká plocha pozemku. Potrebná plocha pozemku by mala byť približne 2,5 – 3 x  väčšia ako vykurovaná plocha domu, ktorý by ste mali záujem vykurovať. Systém tepelného čerpadla s plošným zemným kolektorom má výhodu vysokej účinnosti, bezhlučnej prevádzky, bezúdržbovej funkčnosti a veľmi úspornej prevádzky počas celej životnosti zariadenia.

V prípade, že okolo domu nie je dostatočne veĺký pozemok vieme využiť energiu aj z nižších vrstiev zeme použitím hlbinných vrtov pre tepelné čerpadlá. Výhodou sú tu naviac malé nároky na priestor, nakoľko hlbinné vrty je možné umiestniť na priľahlý pozemok, ale aj priamo pod základy domu, prípadne parkovisko.  Taktiež veľkým benefitom je možnosť rodinný dom v letných mesiacoch takmer zadarmo chladiť. Zaistíme Vám správny návrh a projekty pre súčasné legislatívne požiadavky, a to kompletne na kľúč vrátane realizácie všetkých potrebných prác. Používame pri tom materiály  najvyššej kvality vrámci svetového trhu, ktoré prežijú samotný dom.

 

tepelne cerpadla zem-voda
tepelne cerpadla

Využitie energie z podzemnej vody, tepelnými čerpadlami voda-voda

 V lokalitách Slovenska, kde je dostatočné množstvo podzemnej vody, vieme využiť energiu priamo zo studní pre potreby vykurovania a tiež chladenia tepelnými čerpadlami voda-voda.

Využitie takejto technológie je vhodné v oblasti podunajskej nížiny, kde prevládajú v zemskom podlaží štrky, a tiež v blízkosti väčších vodných tokov na Považí a Pohroní. Je dôležité uvieť, že by poloha domu mala byť mimo ochranných vodných pásiem (napr. žitný ostrov). V okolí vykurovaného domu je nutné mať minimálne dve studne. Prvú pre potreby čerpania a druhú pre vsakovanie vyčerpanej vody, ktorej tepelné čerpadlo odobralo časť energie a ochladilo ju o 1 – 2 °C.

Veľmi dôležité je tiež chemické zloženie podzemnej vody, kde by nemali byť vysoké hodnoty prvkov mangán(Mn), horčík (Mg), vápnik (Ca), a železo (Fe).

Ponúkame Vám kompletné poradenstvo s návrhom najvhodnejšieho zdroja pre vykurovanie Vášho domu, taktiež s hydrogeologickým posudkom a rozborom vhodnosti takéhoto spôsobu vykurovania pre Vašu lokalitu.

Máme množstvo inštalácii vo viacerých oblastiach Slovenska, preto dostávame po čase spätnú väzbu od zákazníkov.

Máte záujem o niektoré z riešení?

Radi vám zodpovieme všetky otázky. Dohodneme si
termín obhliadky, prípadne vám vypracujeme cenovú kalkuláciu na mieru.

Využitie energie zo vzduchu, tepelnými čerpadlami vzduch-voda

V oblastiach kde nie je môžné využiť vyššie popisané riešenia získavania energie z prírody (zo zeme a z vody), odporúčame pre vykurovanie použiť tepelné čerpadlo vzduch – voda, ktoré odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu.  Výhodou je, že toto riešenie je finančne menej náročné ako vyššie uvedené typy tepelných čerpadiel. Tieto zariadenia navrhujeme a realizujeme spôsobom, ktorý Vám zabezpečí plnohodnoté vykurovanie aj v chladnejších zimných dňoch, a to až do vonkajšej teploty – 20 °C. Z tohto dôvodu je vykurovanie v nižších polohách Slovenska nami ponúkanými zariadeniami maximálne efektívne, veľmi úsporné a bezproblémové.

Pri pasívnych rodinných domoch je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenie vetrania, oprevu teplej vody a malej potreby výkonu pre vykurovanie. Pre pasívne domy ponúkame tepelné čerpadlá vzduch – voda, ktoré odoberajú energiu z odpadového vzduchu. Zariadenie tepelného čerpadla pritom odoberá vzduch z priestoru domu priamo počas vetrania pasívneho domu. Tento odpadový vzduch už prešiel domom a systém vetrania by ho štandardne vyviedol von z domu. Tu z neho energiu ešte získa tepelné čerpadlo a až následne je vyvedený von z domu. Výhodou je, že tento odpadový vzduch má izbovú teplotu, a preto je v ňom veľa energie, ktorú vie tepelné čerpadlo využiť či už na samotné vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Našimi riešeniami na mieru dokážeme splniť rôzne požiadavky pre zabezpečenie príjemnej klímy v pasivných domoch.

tepelne cerpdla vzduch voda
VRV system tepelne cerpadla

Väčšie stavby s VRV systémom vykurovania a chladenia

Nový VRV systém pre vykurovanie a chladenie využíva kombináciu spätného získavania energie z vnútorného priestoru a obnoviteľných zdrojov energie (tepelných čerpadiel), a to  v jedinom kompletnom systéme. Využitím týchto dvoch úsporných systémov na šetrenie energie vieme docieliť veľmi výrazné úspory v nákladoch na vykurovanie a chladenie väčších budov.

V súčasnosti je možné vyriešiť takmer akékoľvek požiadavky na vykurovanie, chladenie a tiež vetranie VRV systémom.

Je možné zabezpečiť vykurovanie do podlahového vykurovania a ohrev teplej vody v bytovej jednotke, ako aj súčasne chladiť susedný priestor a spätne získavať energiu pre jej využitie na inom mieste v danej budove. Konkrétne si predstavte administratívnu budovu, hotel alebo nákupné centrum, ktoré má zväčša presklené steny, pričom jedna strana budovy je orientovaná na juh a druhá na sever. Južné slnko ohrieva južnú stranu budovy, pričom v tejto časti vďaka preskleniam teplota rýchlo stúpa. Naopak na severnej strane, kde sa lúče slnka nedostali teplota klesá. Na južnej strane vzniká potreba chladenia priestoru avšak v tej istej budove severná strana potrebuje priestor naopak vykúriť, a tým zvýšiť teplotu. VRV systém funguje tak, že odoberie teplo z vnútorného vzduchu z južnej strany a dodá ho do chladnejších severných častí budovy. Takto sa veľmi úsporne zabezpečí, aby v celej budove bola príjemná klíma. Systém prioritne využíva energiu z vnútorného vzduchu, keď je však nedostatočná “pomôže si” vonkajším vzduchom.

Typickými pre využitie týchto jednotiek sú stavby, ktoré majú požiadavku na zníženie spotrieb energie na vykurovanie, chladenie, alebo kombináciu oboch. Najčastejšie sa inštalujú v nákupných centrách, administratívnych budovách a v hoteloch.

Pri obnove a rekonštrukcií bytových domov často práve tento systém vychádza ako najvhodnejší.

Vďaka takmer bezhlučnej prevádzke pribúdajú aplikácie VRV aj vo výškových obytných objektoch, kde je potrebné klimatizovať viacero miestností.

Súčasťou systému je aj kompletný prehľad spotrieb jednotlivých odberateľov, čím je možné kontrolovať využívanie zariadení, čo ocenia predovšetkým správcovia budov, alebo personál v hotelovej recepcii.

Na VRV systém Vám vypracujeme projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa upravujú špecifické požiadavky každej stavby individuálne.

Pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, poradenstva, ako aj realizácie nás môžete kontaktovať.