Fotovoltika na dome. Ušetrite peniaze vďaka inovatívnemu riešeniu.

Jednou z primárnych potrieb človeka je bývanie, ktoré môže mať rôzne formy. Dodnes na svete  mnohí ľudia žijú v rôznych typoch príbytkov. Od jednoduchých chatrčí, cez rôzne bytové jednotky, až po domy a honosné vily. 

Na Slovensku je jednou z najobľúbenejších a najvysnenejších foriem bývanie v dome. Dom má mnoho výhod, ako napr. súkromie, či vlastná záhrada, no predstavuje značnú finančnú záťaž vo forme nákladov na prevádzku, údržbu a u mnohých aj na hypotéku.

Vysoké ceny energií dokážu narušiť rodinný rozpočet.

V posledných rokoch sme svedkami zdvíhania cien energií, čo sa premieta do cien potravín, služieb a aj do nákladov, ktoré  každý mesiac hradíme za energie spotrebované v domácnosti. Náklady spojené s elektrickou energiou  je možné upraviť nielen vďaka nezapínaniu spotrebičov, či zníženiu svietenia, ale najmä vďaka moderným technológiám v podobe fotovoltiky.

Fotovoltika premieňa slnečné lúče na elektrickú energiu.

Fotovoltické panely, sa umiestňujú na strechu domu, pričom pri ich realizácii sa individuálne posudzuje, či je daná strecha vhodná, alebo nie. Vo fotovoltických článkoch v paneloch sa slnečná energia premieňa na elektrickú, ktorá sa využíva na chod domácnosti. Vďaka tejto energii zo slnka môžete prať, variť, klimatizovať, atď. Najmä v letných mesiacoch stúpa počet slnečných dní, čím sa množstvo vyprodukovanej energie zvyšuje a  je možné ju „odložiť“ vo vlastnom batériovom úložisku alebo úložisku distribučnej siete.

Fotovoltika je vlastná „elektráreň“, ktorá pracuje celoročne.

Moderná technológia premeny slnečnej energie na elektrickú za pomoci fotovoltických panelov má množstvo výhod:

  • Vlastná energia – domácnosť je menej závislá od dodávateľov, v prípade výpadku elektrickej siete dokáže využívať energiu uloženú vo vlastnom batériovom úložisku alebo úložisku distribučnej siete.
  • Šetrí peniaze – po počiatočnej investícii sa dlhodobo znižujú náklady na energie
  • Ekologickosť – slnko je obnoviteľný zdroj energie a pri premene jeho sily na elektrinu nedochádza k produkcii emisií, či iných látok nebezpečných pre životné prostredie. 

Vďaka inovatívnym riešeniam dokážu domácnosti značne znížiť svoje náklady na elektrickú energiu, ktorá je potrebná pre všetky základné úkony, ktoré v nich vykonávame – varenie, pranie, upratovanie, učenie, atď. Jej spotreba z roka na rok rastie a ceny vedia vyskočiť poriadne vysoko, no fotovoltika predstavuje spôsob, ako využiť prírodné podmienky na ekologický a úsporný spôsob energetickej prevádzky v moderných domácnostiach. 

 

Letná akcia na fotovoltický systém zadarmo

Máte záujem o zriadenie fotovoltiky a využitie tejto akcie v spolupráci so spoločnosťou Viesmann? Nechajte si poradiť našími odborníkmi, pomôžeme vám s touto realizáciou za vás.